Skip to content

נטישה

Cohort-Analysis – ניתוח קוהורטות – איך מודדים שימור משתמשים כמו נינג'ות

ניתוח קוהורט (Cohort-Analysis) הוא הכלי הנפוץ ביותר כיום למדידת נטישה או שימור של משתמשים במוצר (Retention). הניתוח מאפשר להבין איזה אחוז של המשתמשים נשארים במוצר לאורך זמן, בחלוקה לקבוצות של מועדי הצטרפות (קוהורטות). המשלים של אחוז השימור לאורך זמן ייתן… Read More »Cohort-Analysis – ניתוח קוהורטות – איך מודדים שימור משתמשים כמו נינג'ות

כיצד כלי האנליטיקס מחריב את ה-Retention בחברה שלך – חלק ב'

בחלקו הראשון של המאמר הוצגו מספר היבטים עיקריים בהם כלי האנליטיקס מתקשה לתת לנו מענה בעולם ה-Retention. ההיבטים האלה נגעו בעיקר לבעיות נתונים ותפיסת כלי האנליטיקס הקיימים בשוק. בחלק השני נעסוק במספר גורמים נוספים וחשובים – הקשורים באופן ישיר יותר… Read More »כיצד כלי האנליטיקס מחריב את ה-Retention בחברה שלך – חלק ב'

'ללכת על חבל דק' – איך מגדירים נטישת משתמשים בצורה מאוזנת ומדויקת

במאמר קודם הגדרנו שני היבטים – עליהם עלינו לשים פוקוס בעת תהליך ההגדרה של נטישת משתמשים: שלב: הבחנה חדה בין שלב המכירה (או ההמרה) ושלב השימוש במוצר. אירוע: איזה אירוע בשלב השימור נדרש להתרחש על מנת שייחשב לנטישה. בנוסף, שם עסקנו בזיהוי… Read More »'ללכת על חבל דק' – איך מגדירים נטישת משתמשים בצורה מאוזנת ומדויקת

'מוצר אח' או 'מוצר פח' – כיצד להגדיר נטישת משתמשים (User-Churn)

"משהו מרגיש לי כאן לא הגיוני! מצד אחד, נכנסת לי לאתר / מוצר המון תנועה. אני מצליח להמיר אותה באחוזים לא קטנים – אז זה בסדר. אבל איך לעזאזל בסוף היום אין לי צמיחה בכמות המשתמשים? איך אין לי הרבה… Read More »'מוצר אח' או 'מוצר פח' – כיצד להגדיר נטישת משתמשים (User-Churn)

נטישה של משתמשים User Churn

Retention או נטישה – איך למנוע מהמוצר שלך לסיים במגרש הגרוטאות

נטישה של משתמשים – הקדמה האם קרה לכם פעם, שהורדתם אפליקציה שנראתה לכם נחמדה, אבל כבר בתחילת השימוש בה הבנתם שאין לכם ממש חיבור איתה? חזרתם אליה מאז? יכול להיות שהסרתם אותה או הפסקתם להשתמש בה? באותה הנקודה החלטתם לבצע… Read More »Retention או נטישה – איך למנוע מהמוצר שלך לסיים במגרש הגרוטאות