Skip to content

KPIs

OMTM – איך לזהות מה ה-מטריקה החשובה ביותר בסטארטאפ שלך?

סוגיית מטריקה/מטריקות ומדידת ביצועים היא קריטית בארגונים בכלל, ובמיזמים טכנולוגיים בפרט. זאת מאחר והיא מאפשרת מיקוד ביעד ספציפי הדורשת שיפור ובכוונון כל הארגון לטובת השגת אותו היעד.   לא בכדי אחד ממטבעות הלשון המפורסמים ביותר בתחום הוא: "If You Can't… Read More »OMTM – איך לזהות מה ה-מטריקה החשובה ביותר בסטארטאפ שלך?