Skip to content

A/b

7 המרכיבים הכי קריטיים עבור ניסוי A/B Testing מוצלח

הקדמה אחד מההיבטים היותר חשובים לצמיחה של מיזם הוא למידה. למידה כזו מתבצעת בעיקר ע"י ניסוי וטעיה – באמצעות A/B Testing. אם כבר התנסית ב-A/B Testing, אתה ודאי מכיר את הטריקיות שלהם, ושחלק לא קטן מהם פשוט נכשל. לפי מקורות… Read More »7 המרכיבים הכי קריטיים עבור ניסוי A/B Testing מוצלח