הנה הבעיה:

רוב היזמים מטמיעים מיקספנל או כלים אנליטיים אחרים בצורה בסיסית בלבד.